FAQ

Un projecte impulsat per la Fundació Jaume Bofill, que neix l’any 2012 amb l’objectiu d’impulsar l’èxit educatiu a través de la lectura.

El projecte té el repte de garantir el dret de tots els infants a un nivell de comprensió lectora que permeti que prosperin en l’àmbit educatiu i social.

La manca de comprensió lectora és un factor clau en l’abandonament prematur dels estudis i en la perpetuació de les desigualtats socials. Per aconseguir revertir aquesta situació, aporta un acompanyament lector setmanal amb l’ajuda d’un voluntariat compromès.

Mentories individualitzades permeten que els infants desenvolupin el gust per la lectura, condició indispensable per desenvolupar l’hàbit lector i la comprensió lectora.

La comprensió lectora és l’habilitat de les persones per donar significat, a partir de la lectura, a diferents textos.

Llegim per aprendre, per saber participar en la vida quotidiana i per gaudir.

Una mentoria setmanal d’una hora, en la qual un voluntari o voluntària duu a terme un acompanyament lector a un infant per a fomentar el gust per la lectura i millorar la seva comprensió lectora.

Sabem que la comprensió lectora es desenvolupa oferint als infants l’accés a llibres en diversos formats i dispositius, la participació en programes culturals i la possibilitat de tenir un adult referent amb qui compartir lectures. És per això que Lecxit aporta un mentor perquè cada infant tingui un acompanyament individual. El mentor és qui crea entorn rics en lectures, millora l’autoestima de l’infant, incrementa el gaudi sobre el propi aprenentatge i augmenta les habilitats lectores del nen o nena.

 • 1 de cada 7 infants no entén el que llegeix quan acaba la primària. (Avaluació de sisè d’educació primària 2018. Consell Superior d’Avaluació dels Sistema Educatiu 2018.)
 • El 15,4% dels alumnes de 4t de l’ESO tenen un nivell baix de comprensió lectora. Aquest és un factor clau en l’abandonament prematur dels estudis i en la perpetuació de les desigualtats socials (Marchessi 2003). No adquirir la competència lectora incapacita els infants al llarg de la seva formació acadèmica, però també en la recerca d'un bon treball i en la participació d'activitats cíviques i socials.
 • Desenvolupar els hàbits lectors incrementa les oportunitats d’èxit educatiu. Els alumnes que llegeixen diàriament per plaer tenen una puntuació superior a un any i mig d'escolarització als que no ho fan (OCDE 2011). De mitjana en els països de l'OCDE, el 72% dels alumnes socioeconòmicament avantatjats llegeix diàriament per plaer, mentre que només el 56% dels alumnes desfavorits van assenyalar el mateix (OCDE, 2011). De mitjana, els alumnes que llegeixen diàriament per plaer tenen una puntuació superior a un any i mig d'escolarització respecte dels que no ho fan (OCDE 2011).
 • Disposar de llibres a la llar és un factor predictiu del rendiment acadèmic dels nens escolaritzats. A l'estudi The Economics of International Differences in Educational Achievement, s’hi va poder comprovar que, per exemple a Anglaterra, l’èxit educatiu que assolien els nens i nenes amb famílies que tenien a casa més de dues prestatgeries amb llibres era tres vegades superior a la mitjana d’èxit que assolia qualsevol dels estudiants que a casa seva només tenia algun llibre durant l’any escolar.
 • Llegir per plaer és un element clau per incrementar la comprensió lectora. La lectura per plaer està associada a la competència lectora. El resultat de l’informe PISA posa de manifest l’existència d’una diferència crucial entre els estudiants que tenen un bon rendiment en l'avaluació de lectura i els que tenen un mal rendiment. Aquesta diferència rau en el fet que els primers llegeixen diàriament per plaer. Sembla que és més important llegir per plaer que la quantitat de temps que es dedica a llegir.
 • La família té també un paper clau en la millora de la comprensió lectora. L’entorn familiar, els hàbits lectors dels pares i les mares, així com la presència de productes culturals a les llars, són decisius a l’hora d’afavorir l’adquisició d’hàbits lectors i la formació de lectors competents (ClijCat, 2010). La influència de la família és clau per formar lectors competents que desenvolupin la pràctica de la lectura durant tota la seva vida i no només durant l'etapa escolar. (Campanya “Si tu llegeixes ells llegeixen”)
 • La pèrdua de nivells de comprensió lectora durant l’estiu és un mal a combatre. En els mesos d'estiu, tots els nens corren el risc de fer passos enrere en el procés d’aprenentatge que han assolit durant el curs escolar. Això es pot veure especialment en el cas d’infants amb famílies de baixos ingressos. Més del 80% dels nens de les comunitats econòmicament desfavorides perden les habilitats de lectura durant l'estiu, perquè no tenen accés a llibres, a recursos d'aprenentatge, a converses continuades amb les seves famílies, així com a activitats que els ofereixin oportunitats d'enriquiment (accés a biblioteques, activitats culturals, etc.)

Actualment hi ha 213 punts Lecxit distribuïts en 87 municipis de tot Catalunya: en escoles, biblioteques i entitats socials.

Aquests centres reben suport i acompanyament en el procés d’implementació per part de la Fundació Bofill. Tot el voluntariat del projecte rep una formació per part del personal de la Fundació.

Els destinataris són l’alumnat de 4t, 5e i 6e de primària amb dificultats de comprensió lectora, que han estat seleccionats per les seves tutores. Actualment participen més de 1500 infants en el projecte.

Actualment, més de 1.500 persones participen com a voluntaris del projecte. El seu compromís permet la millora de la comprensió lectora de més de 1.500 infants.

La majoria són adults, però en els darrers anys ha crescut significativament el nombre d’alumne de 4t d’ESO que participen com a voluntaris i voluntàries en el marc del servei comunitari que han de fer abans de finalitzar l’ESO. Aquesta és una proposta d’aprenentatge i servei impulsada pel Departament d’Educació de la Generalitat.

El voluntari es converteix en el mentor que acompanyarà l’infant en l’aventura de llegir.

La tasca principal del voluntari és acompanyar la lectura d’un infant. Convertir-se en el seu mentor i referent lector i ajudar-lo a gaudir de la lectura.

Construir una bona relació basada en la confiança ajudarà a conèixer els interessos de l’infant i poder fer propostes de lectura basades en el que li agrada.

Cal tenir en compte que hi ha algunes actituds afavoridores com l’escolta activa, la cooperació, el suport en les demandes i necessitats de l’infant, l’esforç per entendre i contextualitzar algunes reaccions o comportaments, tenir paciència i constància.

Pot ser voluntària qualsevol persona amb ganes de fer-se corresponsable de l’educació d’un infant i de crear amb ell un espai de confiança. No es necessita cap formació específica, només cal saber llegir correctament en català i tenir ganes d’incidir en l’educació dels infants.

El Departament cada any administra unes proves de competències, amb les quals s’avalua, entre altres competències, el nivell de comprensió lectora dels alumnes, la qual també s’avalua mitjançant les proves PISA. La diferència és les proves que es plantegen són més lúdiques, per la qual cosa són difícilment comparables.

En una mostra de 12 escoles es porta a terme una avaluació de la comprensió lectora, d'octubre a maig, i es comparen les dades entre els dos períodes i entre els grups classes i els infants participants al Lecxit.

La majoria dels alumnes han millorat en els següents aspectes de manera molt considerable:

 • 73% en comprensió lectora
 • 71% en interès i motivació per la lectura
 • 71% en fluïdesa en la lectura
 • 68% en seguretat en la lectura
 • 46% en comprensió oral en català
 • 32% en l’increment de l’ús de la biblioteca

Tots els diners recaptats seran repartits entre els punt Lecxit proporcionalment al nombre d’infants participants. Les biblioteques municipals restaran fora d’aquest repartiment. Els diners repartits seran el 100% dels diners reeducats i s’hauran de destinar exclusivament a la compra de llibres.

Els llibres els compraran directament els punts Lecxit en llibreries del mateix municipi, les quals hauran de justificar la despesa en un període màxim de 2 mesos a la Fundació.

Aquest web utilitza galetes pròpies i de tercers per optimitzar i adaptar-se a la vostra navegació i les vostres preferències, entre altres tasques. Si continueu navegant, entendrem que accepteu la nostra política de privacitat.